ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021 z dnia 13.04.2021

13 kwi 2021
Internacjonalizacja GRAFS

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja firmy GRAFS Paweł Żyłkowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” w ramach DZIAŁANIA 1.2 Internacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma GRAFS Paweł Żyłkowski ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w projekcie:

Przedmiot zamówienia: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA (22.04.2021)

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, GRAFS Paweł Żyłkowski ogłasza, że w dniu 21.04.2021r. w toku weryfikacji wszystkich otrzymanych dokumentów na zapytanie ofertowe nr 1/04/2021 wybrano najlepszą ofertę złożoną przez: OEG Sp. z o.o. Sp. k.

Otrzymane oferty:

Protokół wyboru oferenta: